آموزش - پادرا آکادمی - سید علی طباطبایی,پادرا آکادمی,واقعیت این است که همه چیز پول است؛ هرچند قبول نداشته باشیم!
واقعیت این است که همه چیز پول است؛ هرچند قبول نداشته باشیم!

آن چیز که پول نیست بعد از بدست آوردن پول ظهور می‌یابد. انسان برای رسیدن به آرامش تلاش می‌کند ثروتمند شود تا با ثروت لذت ببرد و آرامش کسب کند لیکن وقتی مسیر کسب درآمد و ثروت هموار گشت و به روال عادی تبدیل شد و این مقدار درآمد و ثروت به حدی رسید که از سطح هزینه‌‌ها فراتر رفت، تجلی جدیدی از اهداف و رسالت ما ظهور می‌یابد.

پادرا آکادمی چرا یک راه درست است؟
زیرا تفکر حاکم بر تأسیس و توسعه آن بر مبنای رسالت‌های لذت بخشی غیر از کسب درآمد شکل گرفت؛ نه اینکه درآمد را معیار قرار ندادیم بلکه درآمد را در اولویت‌های دوم و سوم قرار دادیم.
رسالت اصلی ما پوشش دغدغه فعلی مردمی است که این مردم شامل خانواده، دوست و اطرافیان هم می‌شود؛ یعنی دوست داشتن عمومِ مردمِ فعال در بازار سرمایه، یعنی دوست داشتن تمام اطرافیان خود.
لذا در حوزه تخصصی خود و با رسالت فرهنگ‌سازی در بازار سرمایه و با شاه‌کلید «آموزش صحیح و اصولی» و نه با روش‌های آموزشی مرسوم و همچنین با قدرت پیگیری آموزش تا مرحله حصول نتیجه (ثروتمندی مالی) برای کارآموزان شروع به فعالیت کرده‌ایم و با روحیه تیم قدرتمند پادرا آکادمی به هیچ عنوان هیچ‌کس نمی‌تواند کم شدن سرعت حرکت و پیشرفت این مجموعه را تصور کند چه رسد به عقب‌نشینی آن.
همراهان پادرا آکادمی پیروزان آینده خواهند بود...
تصمیم با شما...

 

سیدعلی طباطبایی

مؤسس پادرا آکادمی و تحلیلگر ارشد بازار سرمایه

اشتراک

نظرات