آموزش - پادرا آکادمی - سید علی طباطبایی,پادرا آکادمی,چرا این همه توان و تمرکز بر روی بورس؟
چرا این همه توان و تمرکز بر روی بورس؟

ما به دلایل علمی معتقدیم بازار بورس ایران بزرگترین بازار توسعه‌ای سرمایه و سرمایه‌گذاری کشور است؛ به دلایلی که در ادامه بیان می‌کنیم:

- نگاه کلان حاکمیتی
- تغییر محوریت جامعه از بانک‌محور به بورس‌محور
- تغییر تفکر عموم مردم و دولتمردان به موضوع سرمایه‌گذاری
- تمرکز حاکمیت و دولت‌ها بر استفاده از مزایای بازار بورس
- رسیدن به مسیر طی شده بورس‌های دنیا و طی این مسیر 10 ساله برای رسیدن در بورس ایران
- مشارکت حداکثری مردم با توسل به برنامه‌های کلان اقتصادی (کوتاه مدت و بلند مدت)
- نگاه متفاوت عموم مردم از سالیان گذشته نسبت به مسیر پیش روی بورس
- عدم وجود راه‌های توسعه بنگاه‌های اقتصادی کشور از لحاظ تأمین مالی غیر از مشارکت عمومی و بورس به عنوان تنها راه حل آن
- تغییر ماهیت بودجه محوری کشور
- رقابت‌پذیری سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی
- همسویی با تغییر حاکمیت اقتصاد دنیا و ...
- گنجانده شدن ماهیت بازار سرمایه در تمامی برنامه‌های استراتژیک 20 ساله کشور مانند بند یک اقتصاد مقاومتی، اصل 44، برنامه‌های توسعه 3 و 4 و ...
و هزاران مورد و موضوع دیگر، بازار سرمایه را حداقل تا 10 سال آینده زنده‌ترین بازار ایران مطرح خواهد نمود و برای زنده ماندن 10 ساله در یک بازار، تنها راه آن کسب دانش تخصصی است.

اشتراک

نظرات